Trường mầm non Cổ Nhuế 1 tham gia lễ phát động tháng công nhân, hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ và biểu dương công nhận giỏi - sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ quận năm 2021 (29/04/2021 13:46)

Sáng ngày 29/4/2021, Liên đoàn lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân, hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ và biểu dương công nhận giỏi - sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ quận năm 2021. Trường mầm non Cổ Nhuế 1 đã có 10 sáng kiến sáng tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận và được biểu dương trao thưởng buổi lễ:

Trường mầm non Cổ Nhuế 1 tham gia lễ phát động tháng công nhân, hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ và biểu dương công nhận giỏi - sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ quận năm 2021

Sáng ngày 29/4/2021, Liên đoàn lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân, hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ và biểu dương công nhận giỏi - sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ quận năm 2021. Trường mầm non Cổ Nhuế 1 đã có 10 sáng kiến sáng tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận và được biểu dương trao thưởng buổi lễ:

1. Cô giáo Đỗ Thị Huyền Thúy đạt SKKN loại  B cấp thành phố
2. Cô giáo Lê Thị Huế  đạt SKKN loại  B cấp thành phố
3. Cô giáo Đặng Thị Thanh Bình  đạt SKKN loại C cấp thành phố
4. Cô giáo Chu Thị Minh Trang   đạt SKKN loại  B cấp thành phố
5. Cô giáo Nguyễn Thị Lý đạt SKKN loại  B cấp thành phố
6. Cô giáo Hoàng Thị Liệu đạt SKKN loại  B cấp thành phố
7.  Cô giáo Nguyễn Thúy Ngân  đạt SKKN loại C cấp thành phố
8. Cô giáo Hoàng Thị Lan đạt SKKN loại  B cấp thành phố
9. Cô giáo Hoàng Thị Ngọc đạt SKKN loại  B cấp thành phố
10. Cô giáo Ngô Thị Thùy Dung đạt SKKN loại  B cấp thành phố

Đ/c Đặng Thị Thanh Bình - Chủ tịch công đoàn đại diện nhà trường lên nhận khen thưởng