Trường Mầm non Cổ Nhuế 1 hưởng ứng trồng cây xanh, tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường ngành giáo dục năm 2021 (14/06/2021 8:21)

Thực hiện Công văn số 351/GD&ĐT-TH ngày 8/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bắc Từ Liêm về việc hưởng ứng trồng cây xanh, tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường ngành Giáo dục năm 2021.

Trường Mầm non Cổ Nhuế 1 hưởng ứng trồng cây xanh, tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường ngành giáo dục năm 2021

 

          Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Cổ Nhuế 1 về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề: “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. Thông qua hoạt động hưởng ứng này, các nhà trường đề ra chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nước sạch và vệ sinh môi trường đến toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

           Sau đây là một số hình ảnh: