Hoạt động dạy học theo dự án _ Dự án khủng long (16/04/2021 10:23)

Dạy học theo dự án là một mô hình học tập hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm của buổi học. Tại lớp mẫu giáo lớn A2 cô đã cung cấp cho trẻ các kiến thức, 1 số loại khủng long ,nơi sinh sống ,hoạt động...để trẻ tái tạo lại được các chú Khủng long

Hoạt động dạy học theo dự án _ Dự án khủng long

Dạy học theo dự án là một mô hình học tập hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm của buổi học. Tại lớp mẫu giáo lớn A2 cô đã cung cấp cho trẻ các kiến thức, 1 số loại khủng long ,nơi sinh sống ,hoạt động...để trẻ tái tạo lại được các chú Khủng long . Đồng thời trẻ cũng được trải nghiệm, thực hành như: thiết kế , chọn nguyên liệu, lắp ráp thành chú khủng long có thể cử động được theo ý thích của mình. Dưới đây là hình ảnh của các bé lớp MGLA2 trong dự án "Khủng Long".