Các bé Trường Mầm non Cổ Nhuế 1 học cách làm và trang trí mũ thời Vua Hùng (19/04/2021 8:25)

Tại phòng Steam ngày hôm nay, các con được học cách làm và trang trí mũ thời Vua Hùng. Những chiếc mũ Vua Hùng "made in các bạn nhỏ lớp Mèo con 1 " không chỉ giúp con củng cố lại một số kỹ năng tạo hình đã học mà còn biết thêm nhiều về nét văn hóa, trang phục của các vị Vua thời đó.

Các bé Trường Mầm non Cổ Nhuế 1 học cách làm và trang trí mũ thời Vua Hùng

Tại phòng Steam ngày hôm nay, các con được học cách làm và trang trí mũ thời Vua Hùng. Những chiếc mũ Vua Hùng "made in các bạn nhỏ lớp Mèo con 1 " không chỉ giúp con củng cố lại một số kỹ năng tạo hình đã học mà còn biết thêm nhiều về nét văn hóa, trang phục của các vị Vua thời đó.

Mỗi bé có sự sáng tạo và cách tạo hình phong phú khác nhau cho sản phẩm của mình, nhìn thật đẹp và đáng yêu quá ạ.