Giờ hoạt động tiếng anh của các bạn Ngựa con 2 (18/10/2019 16:37)

Giờ hoạt động tiếng anh của các bạn Ngựa con 2

Giờ hoạt động tiếng anh của các bạn Ngựa con 2

Giờ học ngoại khóa tiếng anh rất vui và hứng thú của các bạn lớp Ngựa con 2...Học rất vui rất là sôi nổi các bạn ai ai cũng muốn được trả lời bài của Thầy🎓

Các con chăm ngoan học giỏi chính là món quà vô giá tặng các bà, các mẹ nhân ngày 20/10