Chọn chủ đề con:

Bài giảng tập huấn tuyên truyền PBGDPL năm học 2020-2021 (13/04/2021 8:16)

Bài giảng tập huấn tuyên truyền pbgdpl năm học 2020-2021

Công văn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (18/02/2021 11:39)

Công văn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19

Thành phố Hà Nội tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam ngày 5/11/2020 (29/10/2020 8:37)

Nội dung buổi lễ đánh giá tình hình triển khai hưởng ứng ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố và các hoạt động pbgdpl; việc xây dựng, thực thi, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và tổng kết hai cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Người dân chủ động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà (29/10/2020 8:36)

Thành phố yêu cầu ubnd quận hoàn kiếm chỉ đạo các chốt yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi vào các tuyến phố đi bộ. trường hợp đã vào tuyến phố đi bộ nhưng không đeo khẩu trang cần có các biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Công văn về việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm (29/10/2020 8:30)

Công văn về việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm