Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường mầm non (28/10/2020 14:53)

Thông tư 19/2018/tt-bgdđt ban hành quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường mầm non

Trường mầm non Cổ Nhuế 1 đón bằng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (01/03/2019 9:33)

Ngày 23/1/2019 trường mầm non cổ nhuế 1 đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường mầm non cổ nhuế 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON CỔ NHUẾ 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 (20/12/2018 15:26)

Bằng công nhận trường mầm non cổ nhuế 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Quyết định công nhận Trường mầm non Cổ Nhuế 1 đạt chuẩn Quốc gia mức độ I (23/11/2018 10:58)

Quyết định công nhận trường mầm non cổ nhuế 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ i

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH (08/11/2018 9:6)

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành