Tập huấn chuyên đề " STEAM trong giáo dục mầm non" (10/07/2021 16:12)

Giáo dục mầm non đặt viên gạch đầu tiên trong quá trình xây dựng ước mơ và tương lai của trẻ. vì vậy việc đưa steam vào chương trình giáo dục mầm non là bước khởi đầu để con có thể được học tập và trải nghiệm từ cuộc sống thực tế một cách trực quan.

Tập huấn Quy tắc ứng xử trong trường học với chuyên đề “Nâng cao năng lực ứng xử của giáo viên mầm non”. (10/07/2021 16:9)

Với sự giúp đỡ của nhà giáo ưu tú - ts. thầy nguyễn tùng lâm -  phó chủ tịch hội khoa học tâm lý giáo dục việt nam; cô ân thúy nga - giám đốc công ty cổ phần phát triển giáo dục moncana. ngày 30/6/2021 phòng giáo dục và đào tạo quận bắc từ liêm đã tổ chức tập huấn quy tắc ứng xử trong trường học với chuyên đề “nâng cao năng lực ứng xử của giáo viên mầm non”.

Tập huấn chuyên đề " STEAM trong giáo dục mầm non" (10/07/2021 15:52)

Giáo dục mầm non đặt viên gạch đầu tiên trong quá trình xây dựng ước mơ và tương lai của trẻ. vì vậy việc đưa steam vào chương trình giáo dục mầm non là bước khởi đầu để con có thể được học tập và trải nghiệm từ cuộc sống thực tế một cách trực quan.

Tập huấn chuyên đề "Ứng dụng Montessori trong giáo dục mầm non” và "Ứng dụng phương pháp Reggio emilia" (10/07/2021 15:38)

Phương pháp giáo dục reggio emilia được sáng lập bởi nhà tâm lý học người ý loris malaguzzi, khi xã hội ý được xây dựng lại, với mục tiêu giáo dục trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng nhằm giúp trẻ trở thành công dân toàn cầu.

Tập huấn chuyên đề "Vai trò và giá trị của nghề giáo trong thời đại công nghệ 4.0" (10/07/2021 12:43)

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra thách thức ngành giáo dục phải thay đổi cách dạy học cho phù hợp.