Từ 26/07/2021 đến 01/08/2021

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Thứ hai (26/07/2021)
Sáng
Chiều

- Đồng chí Lê Thị Hợi - Hiệu trưởng.
- Đồng chí Đỗ Thị Huyền Thúy - Phó Hiệu trưởng.
- Đồng chí Lê Thị Huế - Phó Hiệu trưởng.

- Họp giao ban BGH.
- Đối chiếu hồ sơ TS trẻ 5 tuổi.
- Tuyển sinh trẻ 3 tuổi.
- Kiểm tra cơ sở vật chất.
- Họp Giao ban UBND phường.
- Yêu cầu giáo viên làm bài thu hoạch sau tập huấn thiết kế bài giảng elerning

- Tại trường.
- Tại UBND phường.
Thứ ba (27/07/2021)
Sáng
Chiều

- Đồng chí Lê Thị Hợi - Hiệu trưởng.
- Đồng chí Đỗ Thị Huyền Thúy - Phó Hiệu trưởng.
- Đồng chí Lê Thị Huế - Phó Hiệu trưởng.

- Đối chiếu hồ sơ TS trẻ 5 tuổi.
- Tuyển sinh trẻ 3 tuổi.

Tại trường
Thứ tư (28/07/2021)
Sáng
Chiều

- Đồng chí Lê Thị Hợi - Hiệu trưởng.
- Đồng chí Đỗ Thị Huyền Thúy - Phó Hiệu trưởng.
- Đồng chí Lê Thị Huế - Phó Hiệu trưởng.

- Đối chiếu hồ sơ TS trẻ 5 tuổi.
- Tuyển sinh trẻ nhà trẻ.

Tại trường.
Thứ năm (29/07/2021)
Sáng
Chiều

- Đồng chí Lê Thị Hợi - Hiệu trưởng.
- Đồng chí Đỗ Thị Huyền Thúy - Phó Hiệu trưởng.
- Đồng chí Lê Thị Huế - Phó Hiệu trưởng.

- Báo cáo công tác tuyển sinh.
- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh các lớp.
- Tập huấn chuyên đề 3: Ứng dụng phương pháp montessori.

Tại trường.
Thứ sáu (30/07/2021)
Sáng
Chiều

- Đồng chí Lê Thị Hợi - Hiệu trưởng.
- Đồng chí Đỗ Thị Huyền Thúy - Phó Hiệu trưởng.
- Đồng chí Lê Thị Huế - Phó Hiệu trưởng.

- Tuyển bổ sung chỉ tiêu các độ tuổi.
- Giám sát sửa chữa CSVC.

Tại trường
Thứ bảy (31/07/2021)
Sáng
Chiều

- Đồng chí Lê Thị Hợi - Hiệu trưởng.
- Đồng chí Đỗ Thị Huyền Thúy - Phó Hiệu trưởng.
- Đồng chí Lê Thị Huế - Phó Hiệu trưởng.

- Tuyển sinh bổ sung các độ tuổi.

Tại trường.
Chủ nhật (01/08/2021)
Sáng
Chiều

- Đồng chí Lê Thị Hợi - Hiệu trưởng.
- Đồng chí Đỗ Thị Huyền Thúy - Phó Hiệu trưởng.
- Đồng chí Lê Thị Huế - Phó Hiệu trưởng.

- Tuyển bổ sung chỉ tiêu

Tại trường