Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội
về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19
24/07/2021
Tải về
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC TUYỂN SINH TRỰC TIẾP SANG TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022
TRƯỜNG MẦM NON CỔ NHUẾ 1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỪ HÌNH THỨC TUYỂN SINH TRỰC TIẾP SANG TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022 (Trẻ sinh năm 2017, 2018, 2019)
21/07/2021
Tải về
MÃ QR CODE ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON CỔ NHUẾ 1
MÃ QR CODE ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON CỔ NHUẾ 1 NĂM HỌC 2021-2022
21/07/2021
Công văn 2173/UBND-YT ngày 18/7/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm
V.v triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố
20/07/2021
Tải về
Công văn số 2611/SGDĐT-CTTT ngày 20/7/2021 của Sở GDĐT Hà Nộiu v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Công văn số 2611/SGDĐT-CTTT ngày 20/7/2021 của Sở GDĐT Hà Nộiu v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
20/07/2021