Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
Công văn số 108/GD&ĐT-MN ngày 10/03/2021 về chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
10/03/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bào an toàn khi học sinh trở lại trươngf học trong điều kiện bình thường mớ
28/02/2021
Công văn số 86/GD&ĐT-THCS ngày 25/02/2020
Công văn số 86/GD&ĐT-THCS ngày 25/02/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
25/02/2021
Công văn v/v tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Công văn v/v tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
18/02/2021
Tải về
Công văn về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
Công văn về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
16/02/2021