Công văn về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
Công văn về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng - Hải Dương