công văn 2538/SGDĐT-CTTT ngày 13/7/2021 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình dịch đang có diễn biến phức tạp