Công văn 2081/UBND-YT ngày 12/7/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm
Về việc quyết tâm thực hiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo công điện 14 /CĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội