Công văn 457/GD&ĐT-THCS ngày 13/7/2021 của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp